+ Haberler
+ Duyurular
+ Etkinlikler
+ Projeler
+ Ihaleler
+ Muhtarlar
+ Video Galeri
+ Resimlerle Darende
+ Müzik
+ Site Rehberi
+ Telefon Rehberi
RUHSATLAR

      YAPI KULLANIM İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLi BELGELER
            (YAPI DENETİMSİZ BİNALAR İÇİN)


• Yapı Kullanma izni başvuru dilekçesi.
• Tapu Fotokopisi
• Yapı Ruhsatının Fotokopisi
• imar Durumu Fotokopisi
• Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi
• SGK' dan alınan Borcu Yoktur Belgesi
• Yapı Kullanım izni Harcı


      YAPI KULLANIM İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLI' BELGELER
             (YAPI DENETİMLİ BİNALAR İÇİN)


• Başvuru dilekçesi
• Tapu örneği
• Yapı ruhsat örneği
• imar Durumu Fotokopisi
• Vergi dairesi ilişik kesme belgesi
• SSK ilişiksiz belgesi
• Telekom ankastre raporu
• Yapı denetim iskan raporu
• Fenni mesullerce yapının uygun olup olmadığını belirten forum
• Yapı denetim kurumu tarafından alınan taahhütname
• Yapı denetim kurumunun iş bitirme belgesi
• iş bitirim belgesi
• Binada Sığınak Var ise Sivil Savunma Müdürlüğünden Uygunluk Raporu
• itfaiye Müdürlüğü'nden (yangın) uygunluk belgesi.
• Su ve Kanalizasyon dairesinden uygunluk belgesi ve kanal bağlama ve su

borcu yoktur yazısı
• Yapı kullanma izin belgesi harcı
• Asansör var ise asansör işletme ruhsat!
• Binada dükkan var ise Çevre temizlik vergisi giriş belgesi
• Emlak (arsa) vergisi bulunmadığına dair yazı


       TADİLAT RUHSATI ALMAK İÇIN GEREKLİ BELGELER


• Tadilat Ruhsat başvuru dilekçesi.
• Aplikasyon belgesi fotokopisi
• imar Durumu Fotokopisi
• Mimari Tadilat Projesi
• Statik Tadilat Projesi
• Elektrik Tesisat' Tadilat Projesi
• Mekanik Tesisat Tadilat Projesi
• Proje Taahhütnameleri (Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik) müelliflerde

değişiklik varsa
• Fenni Mesul Taahhütnameleri (Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik) mesullerde

değişiklik varsa
• Şantiye Şefi Sözleşmesi (mesullerde değişiklik varsa)
• Şantiye Şef Taahhütnamesi (mesullerde değişiklik varsa)
• YAPI MÜTEAHHİTİ İLE İLGİLİ BELGELER (mesullerde değişiklik varsa)
    ➢ Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi
    ➢ Ticaret Odası Kayıt Belgesi
    ➢ Faaliyet Belgesi
    ➢ Şirket Yetkilisinin İmza Sirküsü
    ➢ Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
    ➢ Vergi Levhası
    ➢ Müteahhit ile Arsa Sahibi Arasında Sözleşme.
    ➢ Yapı Müteahhit Taahhütnamesi

      INŞAAT RUHSATI ALMAK IÇINI GEREKLi BELGELER


• Ruhsat, başvuru dilekçesi
• Tapu.
• Aplikasyon belgesi
• Plankote
• imar Durumu
• ,Mimari proje (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı alınmalıdır.)
• Statik proje (1 Takım Belediyede kapak şekilde çıktı alınmalıdır.)
• Elektrik Tesisat' Projesi (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı

alınmalıdır.)
• Mekanik Tesisat Projesi (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı

alınmalıdır.)
• Zemin Etüt Raporu
• Proje Taahhütınameleri (Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik)
• Şantiye Şefi Taahhütnamesi
• Şantiye Şefi Sözleşmesi
• Yapı Rııhsatı Harç Makbuzu
• ARSA SAHİBİ İLE İLGİLİ BELGELER
   - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   - İkametgah
• YAPI MÜTEAHHİTİ İLE İLGİLİ BELGELER
   - Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi
     Ticaret Odası Kayıt Belgesi
   - Faaliyet Belgesi
     Şirket,Yetkilisinin İmza Sirküsü
     Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   - Vergi Levhası
   - Müteahhit ile Arsa Sahibi Arasında Sözleşme.
     Yapı Müteahhit Taahhütnamesi
• YAPI DENETİM İLE İLGİLİ BELGELER
     Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Ek6-Form4'e uygun)
   - Yapı Denetim izin Belgesi (noter tasdikli)
     Yapı Denetim Taahhütnamesi (Ek5-form3'e uygun)
     Yapı Denetim Yetki Belgesi
     Yapıya ilişkin Bilgi Formu (Yibf) aslı (Ek4-Form2'ye uygun)
     Yapı Denetim Şirket Yetkilisinin İmza Sirküsü
     Yapı Denetim Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
     Yapı Denetçisinin ve Yardımcı Kontrol Mühendisinin ikametgahı
     Yapı Denetim Vergi Levhası
   - Ticaret Odası Kayıt Belgesi
     Damga Vergisi Makbuzu
     Yapı Denetim hizmet bedeli Makbuzu
     Yapı Denetim Denetçi Bilgileri
   - Proje Kontrol Formu
     işyeri Teslim Tutanağı

            İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLI BELGELER
                 (200 m2'YE KADAR OLAN YAPILAR İÇİN)

•  Ruhsat başvuru dilekçesi.
• :Kurum görüşleri (İl Tarım Müdürlüğü,DSİ,Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü,İlçe Toplum Sağlığı)
  .kurum görüşleri belediye aracılığıyla verilecektir.
• Tapu.
• Aplikasyon belgesi
•  Plankote
• ı Mimari proje (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı alınmalıdır.)
• Statik proje (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı alınmalıdır.)
• ı Elektrik Tesisat! Projesi (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı

alınmalıdır.)
•  Mekanik Tesisat Projesi (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı

alınmalıdır.)
• Zemin Etüt Raporu
• :Proje Taahhütnameleri (Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik)
•  Fenni Mesul Taahhütnameleri (Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik)
• Yapı Ruhsatı Harç Makbuzu
• Arsa Sahibi ile ilgili Belgeler
      -  Nüfus: Cüzdanı Fotokopisi
      -  İkametgah
• Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler
      - I Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi
      -  Faaliyet Belgesi
      -  Şirket Yetkilisinin İmza Sirküsü
         ŞirketNetkilisinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
         Vergi Levhası
         Müteahhit ile Arsa Sahibi Arasında Sözleşme


                    INŞAAT RUHSATLALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
                                         (KAMU YAPILARI İÇİN)•   Ruhsat başvuru dilekçesi.
•   Tapu.
•   Aplikasyon belgesi
•   Plankote
•   imar Durumu
•   Mimari proje (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı alınmalıdır.)
•   Statik proje (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı alınmalıdır.)
•   Elektrik Tesisat! Projesi (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı

alınmalıdır.)
•   Mekanik Tesisat Projesi (1 Takım Belediyede kalcak şekilde çıktı

alınmalıdır.)
•   Zemin Etüt Raporu
•   Proje Müellifi Taahhütnameleri (Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik)
•   Büyükşehir veya YİKOB tarafından görevlendirilen kontrol mühendisleri

üst yazısı
    :(Mimari,Statik,Mekanik,Elektrik)
•   .Şantiye Şefi Taahhütnamesi ve Sözleşmesi
•   Yetki verilen kişinin
         -    Nüfus, Cüzdanı Fotokopisi
         -    Yetki aldığına dair yazı
•   Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler
    - Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi
    - Ticaret Odası Kayıt Belgesi
    - Faaliyet Belgesi
    E- Şirket Yetkilisinin İmza Sirküsü
    - Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
    - Vergi Levhası
    - Yapım işi Sözleşmesi
    - Yapı Müteahhit Taahhütnamesi
    - Sigorta başlatıldığına dair SGK yazısı


 
Yazılım ve Tasarım : istanbulsoft