+ Haberler
+ Duyurular
+ Etkinlikler
+ Projeler
+ Ihaleler
+ Muhtarlar
+ Video Galeri
+ Resimlerle Darende
+ Müzik
+ Site Rehberi
+ Telefon Rehberi
ZENGİBAR KALESİ VE YANLIZ MİNARELER EFSANESİ

ZENGİBAR KALESİ 

( Sengbar Kalesi )


            Darende’nin kuzey yamaçlarında bulunan ve Sengbar ismi ile anılan Zengibar Kalesi’nin kitabesi bulunmamaktadır. Seng-bâr, Farsçada Taşkale anlamına gelen bir sözcüktür. Kalenin yekpare bir kaya parçası üzerine kurulduğu düşünülürse, daha önce kaleyi ele geçirmiş olan Perslerin Kale’ye bu ismi verdiği sanılmaktadır. İki sahabe mezarının da bulunduğu rivayet edilen Kale; giriş kapısı, burçları, kral köşkleri ve su kanallarının kalıntıları ile yüzyıllar öncesindeki medeniyetlerin bugünlere taşınan izlerini bünyesinde saklamaktadır. Kale kapısı 2010 yılında restore edilmiştir.

 

 

 

 

YALNIZ MİNARELER


        Darende’nin tarihi yapılarından olan, camilerinden ayrı kalmış melül minareler kesme taştan inşa edilmiştir. İlçemizin açık hava müzesini andıran Eskişehir bölgesinde yer alırlar. Selçuklu, Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlılar zamanında kalan 7 minarenin camileri, halkın başka yerlere taşınması sonucu ya yakılarak yok olduğu ya da duvar taşları başka yerlerde yapı malzemesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

 

       Yalnız minarelerin hikâyesi rivayete göre şöyledir;

           Zamanın birinde Darende’de biri kayaların tepesinde, diğeri düzlükte iki kardeşe ait iki köy varmış. Bu iki kardeş hiç anlaşamaz, devamlı kavga ederlermiş. Olacak bu ya yukarı köyden bir delikanlı aşağı köyün en güzel kızına aşık olmuş, tabi iki köy halkı da bu işe tavır koymuş.

       Bunun üzerine delikanlı kızı kaçırınca husumet başlamış. Aşağı köy, kızı geri isteyip, yukarı köy vermedikçe, iki kardeşte olduğu gibi köy halklarının da arası iyice açılmış. Yukarı köy bakmışlar olacak gibi değil “ Alın ikisini de!” diyerek bahtsız kızı sevdiği eşine, ikisini de bir ata bağlayıp kayalardan aşağı salıvermişler.

       Bu manzara karşısında donup kalan aşağı köyün ahalisi “Artık bu diyar bizlere haram.” diyerek neleri var, neleri yok toplamışlar, camileri dahi yerlerinden sökmüşler, terk-i diyar etmişler. Yanlarına alamadıkları sadece minareler olmuş.

    Bu minareler, o gün bu gündür yalnız minareler olarak anılmaktadır

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Yazılım ve Tasarım : istanbulsoft