KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine metruk binalarla ilgili gönderilen Genelge ile ilgili valilik ve belediyelerce; kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadelede kapsamında ülke genelindeki metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve bu binaların kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler alınması gerektiğini belirtmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.
Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.
İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkması gerekmektedir.
Belediyemiz ve Kaymakamlığımız ile birlikte kurduğumuz ekiplerimiz İlçemiz genelinde metruk bina tespitleri yapılıp gerekli tebligatlar mülk sahibi vatandaşlarımıza yapılıp ve konu ile ilgili Valiliğimize bilgilendirme yapılmaktadır.
Tarihi ve tescilli yapıların yıkım, onarım/restorasyon izinleri bağlı olduğu kurum (Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü vb.) onayına bağlı olup Belediyemizin yıkma yetkisi yoktur. Hizmet dönemimiz boyunca herhangi bir metruk ya da tarihi bina yıkımı Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmemiştir.
Önceki DÜĞÜN SALONU, KAFETERYA VE PARK PROJEMİZ HAYATA GEÇİYOR

Bizi Takip Edin

Heyiketeği Mah. Somuncubaba Bul. No:10 Darende/Malatya

Çalışma Saatleri:

Pzts – Cuma: 8:00  – 17:00 

© T.C. Darende Belediyesi Kurumsal Web Sitesi