Belediye Tarihi

Belediyemizin Kuruluş Tarihi

Yapılan araştırmalara göre Darende Belediyesinin kuruluş tarihi 1868’dir.
Osmanlı devlet arşivlerin de ve Sivas Vilayeti Salnamelerinde yapılan incelemelerde kuruluş yılının 1923 yılı olmadığı anlaşılmıştır. Darende’de Tanzimat hükümleri 1844 yılında uygulamaya konulmuş fakat Belediye Teşkilatı biraz gecikmeyle 1868 yılında kurulmuştur. 1870-1871 senelerine ait salnamelere göre o tarihlerde ilk belediye reisliğini Mehmet Emin Efendi yapmıştır.

© T.C. Darende Belediyesi Kurumsal Web Sitesi