Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÜVENLİK KAMERALARI

AYDINLATMA METNİ

Değerli çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Darende Belediye Başkanlığı (“Belediye”) tarafından hazırlanmıştır. Güvenlik kameraları ile elde ettiğimiz görüntüler KVKK m. 5/2’de belirtilen istisnalar uyarınca işlenmektedir.

Belediye ve Belediye’ye ait olan tüm çalışma mekanlarında içerisinde, ana hizmet binasında 14 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve Belediye tarafından denetlenmektedir. Bu kapsamda kamera görüntüleriniz otomatik olarak işlenmektedir. Söz konusu görüntüler 9 gün süre ile saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, KVKK m. 5’te yer alan “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli/idari makamlara, ilgili kolluk kuvvetlerine veya kamu kurumlarına aktarılabilecektir. Bunun haricinde görüntüleriniz hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki talepleriniz iletmek ve güvenlik kameraları aracılığı ile işlenen kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için web sitemizde yer alan Darende Belediye Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Ayrıca, web adresinde yer alan Bilgi Edinme Başvuru Formu ile işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Darende Belediye Başkanlığı

Heyiketeği, Somuncu Baba Bulvarı,

No:88, Darende/MALATYA

Tel: 0 (422) 615 25 00

https://www.darende.bel.tr

Önceki Çerez Politikası

Bizi Takip Edin

Heyiketeği Mah. Somuncubaba Bul. No:10 Darende/Malatya

Çalışma Saatleri:

Pzts – Cuma: 8:00  – 17:00 

© T.C. Darende Belediyesi Kurumsal Web Sitesi