İlçemiz Hakkında Genel Bilgiler

İlçemiz Hakkında Genel Bilgiler

7000 yıllık tarihi olan Darende, Hititlerden kalma bir yerleşim merkezidir. Geçmişte Timelkia, Tiranda, Tiryandafil, Derindere isimleriyle anılmış bu şirin ilçemiz daha sonraları da Darende ismi ile gönüllere ve tarihe adını yazdırmıştır.

İlçe yüzyıllar boyunca bir kültür ve ticaret merkezi olmuş, stratejik özelliğini her zaman korumuştur. İlçenin sembollerinden Zengibar adıyla anılan Darende kalesi bu özelliğin en köklü şahitlerindendir. Özellikle Osmanlı döneminde yetiştirdiği paşalar, devlet adamları ve âlimleriyle ünlenen Darende, bu özelliğini Cumhuriyet döneminde de korumuş, ülkemizin önemli karar mekanizmalarında görev alan devlet ve ilim adamları çıkarmıştır. Darende Doğu Anadolu Bölgesinin batısında Yukarı Fırat Havzası dâhilinde Tohma Vadisi içinde yer alır. Kuzeyinde Kuluncak, Kuzeybatısında Gürün, Batısında Elbistan; Güneyinde Akçadağ, Doğusunda Hekimhan ilçeleri ile çevrilidir.

İstanbul’dan Ankara yoluyla Malatya’ya giden D-300 karayolu Darende’nin içinden geçer. Malatya’ya 100, Sivas’a 180, Kayseri’ye 240 km mesafededir. Malatya Erhaç Havaalanına 80 km mesafededir. İl ve ilçeler arası ulaşım rahattır. İstanbul, Malatya bağlantılı uçak seferleri günlük yapılmaktadır.

Darende’nin içerisinden geçen D-300 karayolu ülkemizin Doğu’sundaki 17 ili Batı’ya bağlayan geçiş yoludur. Bu yol aynı zamanda Kapadokya’yı Nemrut Dağı’na bağlayan turistik yol güzergahıdır. 17. yüzyılda Darende’ye gelen Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, o günün Darende’si hakkında; “Kalesi harap olduğundan dizdarı ve neferleri yoktur. Şehir, nehir kenarında kerpiç ve taşla yapılmış 1000 kadar haneli, bağlı ve bahçeli, 7 mihrap camili, hanı, hamamı, çarşısı, pazarı olan şirin bir kasabadır.” diye söz etmektedir.
19. yüzyılda Sivas’a bağlı  olan ilçemiz ; kaynaklarda “Sivas Vilayeti Merkez Sancağı’nda, Tohma Çayı kıyısında, kaza merkezi bir kasaba” olarak tanımlanmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1934’te hem yakınlığı, hem de iklim ve coğrafik benzerliği nedeniyle Malatya’ ya bağlanmıştır. Büyükşehir Malatya’nın önemli ilçelerinde olan Darende’de 9000’i merkezde olan 29500 nüfus vardır. Yaz dönemlerinde bu nüfus birkaç kat artmaktadır.

Darende which has 7000 years history, had stayed of Hittite settlement. In the past in our county Timelkia, in Tirana, Tiryandafil, an Derindere names later kept Darende lastly. Darende became a cultural and trade center for centuries throughout the district, has always protected its strategic feature. Referred to as the symbol of the town named Zengibar, Darende castle of this feature, witnessing the most dramatic side of this feature.                                                                  Darende has grown state leaders and renowned scholars especially in the period of Ottoman pashas, this property was protected in the Republican era, in which important areas of decision was out of state and scientists.                         Darende, is in the west of city. It is on the High Firat river basin in Tohma valley of East Anatolia Region. On the north it is covered by Kuluncak, on the north-west by Gurun, on the west by Elbistan, on the south by Akcadag and on the east by Hekimhan. D-300 overland from Istanbul to Malatya passes in Darende. Darende is at the distance of one hundred and ten kilometers to Malatya, one hundred and eighty kilometers to Sivas and two hundreds and fourty kilometers to Kayseri. Darende is only eighty kilometers away from Erhac Airport. The transportation between cities and hams is easy. There are daily flying options from Istanbul to Malatya and from Malatya to Istanbul. In his book “Seyahatname”,Evliya Celebi, who visited Darende in the 17th century, says   “ Since its castle  has been ruined, there is no castellan or soldier. It is a lovely town settled on a riverside with almost 1000 houses made of stone and soil, gardens, 7 mosques, a bazaar  and a bedesten (covered Turkish bazaar)” It has become a district of  Sivas in the 19th century until it was bounded to Malatya, after the establishment of Turkish Republic, in 1934

 

Bizi Takip Edin

Heyiketeği Mah. Somuncubaba Bul. No:10 Darende/Malatya

Çalışma Saatleri:

Pzts – Cuma: 8:00  – 17:00 

© T.C. Darende Belediyesi Kurumsal Web Sitesi