Fen İşleri Müdürlüğünden Duyurulur

Fen İşleri Müdürlüğünden Duyurulur

METRUK YAPI İLANI

 

Askıya Alınma Tarihi:     .  12.04.2022

 Askı   Bitim Tarihi         . 12.04 .2022

 

          3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde; ”Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin İnternet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıka:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alahalinin fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Hükmü getirilmiştir.

        İlgili kanun hükmü gereğince ilçemiz Sandıkkaya Mahallesinde bulunan aşağıda ada paesel, adres ve malik isimleri yer alan metruk yapıların adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen veya yapılan tebligatlının maliklere ulaşmaması neticesinde ilgili metruk yapıya ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır. Yapının belirtilen süre içinde güvenlik önlemi alınmaması veya yıkılmaması halinde gereği Belediyemizce yapılacak olup, ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibi veya mirasçıları olarak tarafınızdan karşılanacağı hususunda   gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

             

SIRA NO ULAŞILAMAYAN MALİKLERADA / PARSELAÇIK ADRESİYIKIMINA İLİŞKİN ENCÜMEN KARAR  TARİH VE NUMARASI
1Hatice DİZDAR
Lütfiye SÖNMEZLER
Aladdin ERDEN
683/9SANDIKKAYA MAH.SADULLAH BEY SK.NO:10-12-1427.01.2022 /67
2Hülya Nuray YILMAZTÜRK
Ayşe ÖZEN
Semra GÜNAY
İsmail Seracettin BUYURUCU
Hüseyin ERBUYUCU
Kimya Hüray ALBAŞ
Hümeyra ERBUYUCU TEKİN
Nesrin BULDAĞ
Zekiye ERBUYUCU
Cahit ERBUYUCU
680/11SANDIKKAYA MAH.OYMAK KÜME EVLERİ NO:11-12-1327.01.2022 /68
3Fatma YÜKSEK
Fatma ATILAN
Hikmet ATILAN
683/6SANDIKKAYA MAH .SADULLAH BEY SK.NO:12-14-1627.01.2022 /69
4Hasan DİKİCİ
Ali DİKİCİ
687/1SANDIKKAYA MAH .SADULLAH BEY SK.NO:1927.01.2022 /70
5Mehmet Mesut KALIPÇIOĞLU
Hakan KALIPÇIOĞLU
Emine ÖZLEN
683/18SANDIKKAYA MAH.SADULLAH BEY SK.NO:4-6-827.01.2022 /176
6 683/23SANDIKKAYA MAH.MALATYA DARENDE YOL BULVARI NO:2-375-37727.01.2022 /72
7 742/7SANDIKKAYA MAH.TEKELER SOK NO:1927.01.2022 /73
8Ökkeş  SALUR741/6SANDIKKAYA MAH.DARENDE/1 SOKAK NO:1627.01.2022 /74
9Ahmet KORKUSUZ
Mehmet KORKUSUZ
Elif KORKUSUZ
695/3SANDIKKAYA MAH. AZİZ EFENDİ ÇOKMAZ SK. NO:1027.01.2022 /75
10Zeynep  CANPOLAT
Hulusi CANPOLAT
Sevgi CANPOLAT
Songül SAĞLAM
Dürdane YİĞİT
Tülay ERDOĞAN
698/5SANDIKKAYA MAH.MALATYA DARENDE YOLU BULVARI NO:36927.01.2022 /76
11Fatih KORKUSUZ
Elif  KORKUSUZ
Hüseyin KORKUSUZ
Fatma Aişe TAMCI
İrfan TAMCI
Ebru KORKUSUZ
Osman TAMCI
Ergün KORKUSUZ
Ebru KORKUSUZ
695/7SANDIKKAYA MAH.AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ SK.NO:1-1227.01.2022 /77
12 695/4SANDIKKAYA MAH. AZİZ EFENDİ ÇOKMAZ SK. NO:14-16-18-2027.01.2022 /78
13Ahmet TÜFEKÇİ
Hikmet TÜFEKÇİ
Fadime SOYLUTÜRK
Tacettin ÇOKYAŞAR
Ahmet TÜFEKÇİ
699/1SANDIKKAYA MAH. MALATYA DARENDE YOLU BULV NO:365-36727.01.2022 /80
14Metin ULU
Fatih KIVANÇ
Hasan-Nermin BİLİCİ
701/2SANDIKKAYA NAH MALATYA DARENDE YOLU BULV.NO:8/1 NO:1027.01.2022 /81
15Ömer KORKUSUZ703/8SANDIKKAYA MAH. AHMET HOCALAR ÇIKMAZ SK. NO:3 NO:527.01.2022 /82
16Zeliha AYDIN721/4SANDIKKAYA MAH.PİRİLER ÇIKMAZ SK. NO:5-7-9-1127.01.2022 /83
17 706/3SANDIKKAYA NAH.AHMET HOCALAR ÇIKMAZ SK. NO:127.01.2022 /84
18Fatna SALAR
Ayşe ULU
733/3SANDIKKAYA MAH. AHMET HOCALAR ÇIKMAZ SK. NO:9 NO:9/127.01.2022 /85
19 733/4SANDIKKAYA MAH. AHMET HOCALAR ÇIKMAZ SK. NO:9 NO:9/127.01.2022 /86
20Ruziye AKGÜN
Ayşe ÖĞÜTGEN
733/2SANDIKKAYA MAH. AHMET HOCALAR ÇIKMAZ SK. NO:9 NO:727.01.2022 /87
21 733/1SANDIKKAYA MAH. AHMET HOCALAR ÇIKMAZ SK. NO:5 – 5A- 5B27.01.2022 /88
22Hurşit PEKDEMİR
Gülay İLBİLGİ
Mustafa ORAL
Halime PEKDEMİR
Cenk OARAL
Halime ORAL
Eyüp ORAL
Süleyman ORAL
Enver ORAL
Emine ORAL
729/9SANDIKKAYA MAH. AHMET HOCALAR ÇIKMAZ SK. NO:8 -10 -10A-10B27.01.2022 /89
23 735/2SANDIKKAYA MAH. AHMET HOCALAR ÇIKMAZ SK. NO:1127.01.2022 /90

                                                                                                                                                                                                                                                         

Önceki Örnek Proje İçeriği

Bizi Takip Edin

Heyiketeği Mah. Somuncubaba Bul. No:10 Darende/Malatya

Çalışma Saatleri:

Pzts – Cuma: 8:00  – 17:00 

© T.C. Darende Belediyesi Kurumsal Web Sitesi